אימון נערות

מחולק לנערות בנות 10-14 וקבוצה שניה מ14-17 לעבודת חיזוק וסיבולת לבניית שריר ועבודה דינמית עם מדריכה שמכינה מערך שיעור מותאם לגיל שלהן.